top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนjarunee C

เลือกสีรถถูกโฉลก ตามวันเกิดของคุณ

คนเกิดวันอาทิตย์


สีมงคลรถสีแดงเลือดหมูเสริมสง่าราศี มากด้วยบุญญาบารมี มีอำนาจวาสนาคนนบนอบ ยำเกรงรถสีดำเสริมความน่าเคารพนับถือ เสริมดวงเรื่องทรัพย์สินเงินทอง การเงินรถสีขาว สีครีมเสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงรถสีม่วงเปลือกมังคุดเสริมดวงด้านศรัทธา ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ และดวงเรื่องการเงินรถสีเขียวเเสริมดวงให้คนรักเมตตา อุปถัมภ์ค้ำชู ช่วยเหลือทำให้สะดวกราบรื่นในเรื่องต่างๆรถสีบรอนซ์ สีเทา สีทองเสริมดวงเรื่องเมตตามหานิยม เสริมเสน่ห์ การสนับสนุนเกื้อกูลสีอัปมงคลรถสีฟ้า สีน้ำเงินไม่ควรออกรถสีนี้ เพราะเป็นกาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต


คนเกิดวันจันทร์


สีมงคลรถสีส้ม สีเหลืองแก่เสริมดวงเรื่องการเงิน ความมั่นคง ทุนทรัพย์ ราคาและคุณค่าที่จะเพิ่มพูนให้แก่ตนเองในปัจจุบันและภายภาคหน้ารถสีดำเสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงรถสีน้ำเงิน สีทองเสริมเสน่ห์ ผู้ใหญ่รักเมตตาและเอ็นดู มีแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเรารถสีม่วงเปลือกมังคุดเสริมดวงด้านความสะดวกราบรื่นทุกอย่างรถสีชมพูเสริมดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงานรถสีฟ้าเสริมดวงให้ประสพความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงานรถสีเขียวอำนาจวาสนา บารมี เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน อานุภาพอิทธิพลที่ทำให้คนเคารพยำเกรง มีความสามารถในการควบคุมบังคับบัญชาคนสีอัปมงคลรถสีแดงสีต้องห้าม เพราะเป็น กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต


คนเกิดวันอังคาร


สีมงคลรถสีม่วงแก่เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดีรถสีดำเสริมดวงด้านพลังอำนาจ เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน อานุภาพอิทธิพลที่ทำให้คนเคารพยำเกรง มีความสามารถในการควบคุมบังคับรถสีบรอนซ์ สีเทาเสริมความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจรถสีทอง สีแสดเสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงรถสีน้ำตาลเสริมดวงด้านความมั่นคงในชีวิต เช่นมั่นคงเรื่อง หลักทรัพย์ ทรัพย์สิน หน้าที่การงานรถสีเขียวเสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรูและคู่แข่งรถสีแดง สีชมพูเสริมดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงานสีอัปมงคลรถสีขาว สีเหลืองนวลเป็นสีต้องห้าม เพราะเป็น กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต


คนเกิดวันพุธ (กลางวัน 06.01-18.00)


สีมงคลรถสีน้ำเงิน สีฟ้าเสริมดวงด้านความเคารพนับถือ ยกย่องยอมรับรถสีน้ำตาล สีทองเสริมดวงด้านพลังอำนาจ เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน อานุภาพอิทธิพลที่ทำให้คนเคารพยำเกรง มีความสามารถในการควบคุมบังคับรถสีขาว สีเหลืองอ่อนเสริมดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงานรถสีเทา สีบรอนซ์เสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงรถสีดำเสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรูและคู่แข่ง ชีวิตมีแต่ความสะดวก ราบรื่นรถสีม่วงแก่เสริมโชควาสนา เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดีรถสีเขียวเสริมดวงด้านเสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเราสีอัปมงคลรถสีชมพู สีแสดเป็นสีต้องห้าม เพราะเป็น กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต


คนเกิดวันพุธ (กลางคืน 18.01-06.00)


สีมงคลรถสีชมพูเเสริมดวงให้คนเชื่อถือและไว้วางใจรถสีดำเสริมดวงด้านความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานรถสีเทา สีบรอนซ์เสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงรถสีม่วงแก่เสริมดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงานรถสีน้ำเงิน สีฟ้าเสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรูและคู่แข่ง ชีวิตมีแต่ความสะดวก ราบรื่นรถสีแดง สีน้ำตาลสีน้ำตาล เสริมโชควาสนา เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดีรถสีส้ม สีทองเป็นสีต้องห้าม เพราะเป็น กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิตสีอัปมงคลรถสีชมพู สีแสดเป็นสีต้องห้าม เพราะเป็น กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต


คนเกิดวันพฤหัสบดี


สีมงคลรถสีขาวเสริมดวงให้คนเชื่อถือและไว้วางใจรถสีแดงเสริมดวงด้านความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงรถสีเทา สีบรอนซ์เสริมโชควาสนา เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดีรถสีฟ้าเสริมดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงานรถสีเขียวเสริมดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงานรถสีส้ม สีทองเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเราสีอัปมงคลรถสีดำ สีม่วง สีน้ำเงินเป็นสีต้องห้าม เพราะเป็น กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต


คนเกิดวันศุกร์


สีมงคลรถสีเขียวเสริมดวงให้คนเชื่อถือและไว้วางใจรถสีสีแดง สีทองเสริมดวงด้านความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานรถสีแดง สีชมพูเสริมดวงด้านความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงรถสีเหลืองเสริมดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงานรถสีดำเสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรูและคู่แข่ง ชีวิตมีแต่ความสะดวก ราบรื่นรถสีน้ำตาลเสริมโชควาสนา เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดีรถสีฟ้า สีน้ำเงินเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเราสีอัปมงคลรถสีเทา สีบรอนซ์ สีม่วงเป็นสีต้องห้าม เพราะเป็น กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต


คนเกิดวันเสาร์


สีมงคลรถสีแดงเสริมดวงให้คนยอมรับเชื่อถือและไว้วางใจรถสีชมพูเสริมดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงานรถสีน้ำเงิน สีฟ้าเสริมดวงด้านความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงรถสีทา สีบรอนซ์เสริมโชควาสนา เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดีรถสีทอง สีเหลืองเสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรูและคู่แข่ง ชีวิตมีแต่ความสะดวก ราบรื่นรถสีดำ สีม่วงแก่เเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเราสีอัปมงคลรถสีเขียว สีแสดเป็นสีต้องห้าม เพราะเป็น กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


Sport Car

รับจองเลขทะเบียนรถสวย ราคาถูกที่สุดในประเทศ !!!!!! 

รับซื้อ-ขาย-จอง-รับจำนำ-ประมูล ทะเบียนรถยนต์สวย ทะเบียนรถยนต์วีไอพี
ทะเบียนมงคล เสริมดวง มงคล เสริมบารมี โชคลาภเงินทอง การค้ารุ่งเรือง
อยากสอบถามหรือปรึกษาเรื่องต่างๆเกี่ยวกับทะเบียนรถ ติดต่อเราได้

ติดต่อ โบท 086-173-6930 / หมี 092-925-5296 ตลอด 24ชม.

Line id: @tabiensompong

bottom of page